banner

Generalforsamling

Undløse Vandværk a.m.b.a

Generalforsamling i marts 2021

er udsat indtil videre p. g. a restriktionerne

I forbindelse med Corona.

Bestyrelsen indkalder. Så snart det er muligt igen at samles.