Spar på vendet

FAKTA
spar paa vandet
En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

1 m3 (1000 l.) koster 12,50 kroner inklusive afgifter og moms til det offentlige..Derudover er der spildevands afgift så alt ialt er det store beløb vi taler om når vi bruger unødigt vand. Er du tilsluttet kloark er prisen 12,50 plus afgift til kloark, det er et beløb der nærmer sig de 50 kr. (og husk vandværket får kun de 4,50 kr.incl. moms)

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Her skal vi også lige huske på at vandrør som forbinder en ejendom fra hovedledning, dvs. stikledning, er dit ansvar. Hold øje med jorden hvor den ligger, du vil blive draget til ansvar, hvis vandspild ikke bliver udbedret omgående. Det er ligegyldigt om måleren sidder inde på ejendommen, vandværket må opgøre evt. vandforbrug til betaling, såfremt der sker brud på stikledningen. (fra skel)