Bekendtgørelser

BEK nr 1046 af 08/12/2003

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for  så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
KLIK HER

BEK nr 1045 af 08/12/2003 

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning).
KLIK HER