Analyse

Se resultaterne fra den seneste udvidede lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra vandværket.
Analyserapporten er udarbejdet af Eurofins Miljø A/S.

Seneste Analyserapport

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.