banner

Undløse Vandværk A.m.b.a.

Velkommen til værkets hjemmeside, hvor du kan finde mange informationer.

OM VÆRKET

Undløse Vandværk, er et privat vandværk i Holbæk kommune, der leverer vand til 871 forbrugere med 893 vandmålere. Vandet kommer fra 3 boringer - Ca. 100.000 kubikmeter årligt

Vi har samtidig nød- og ringforbindelser med Stenlille & Ugerløse Vandværker.

Vandværket er oprettet i 1904, Vandværket blev flyttet, til den nuværende beliggenhed i 1948. Der er senere, blevet foretaget udvidelser og modernisering, senest med en ny boring. Elektroniske fjern aflæste målere aflæser forbruget hos forbrugerne.

Undløse Vandværk fremstår i dag som et top moderne vandværk, der overvåges døgnet rundt via computer og telefon. 

Hårdhed total 16.

GODT OG LOKALT DRIKKEVAND, OGSÅ I FREMTIDEN