banner

Undløse Vandværk A.m.b.a.

Velkommen til værkets hjemmeside, hvor du kan finde mange informationer.

OM VÆRKET

Undløse Vandværk, er et privat vandværk i Holbæk kommune, der leverer vand til 871 forbrugere med 893 vandmålere. Vandet kommer fra 3 boringer - Ca. 100.000 kubikmeter årligt

Vi har samtidig nød- og ringforbindelser med Stenlille & Ugerløse Vandværker.

Vandværket er oprettet i 1904, Vandværket blev flyttet, til den nuværende beliggenhed i 1948. Der er senere, blevet foretaget udvidelser og modernisering, senest med en ny boring. Elektroniske fjern aflæste målere aflæser forbruget hos forbrugerne.

Undløse Vandværk fremstår i dag som et top moderne vandværk, der overvåges døgnet rundt via computer og telefon. 

Hårdhed total 16.

 Mail er sendt til alle de vi har mail til ang. Pfas.

GODT OG LOKALT DRIKKEVAND, OGSÅ I FREMTIDEN