banner

Undløse Vandværk A.m.b.a.

    

DER AFHOLDES GENERALFORSAMLING DEN 27. MAJ 2021 KL. 19 I SØNDERSTED FORSAMLINGSHUS.

Vi glæder os til at se jer denne aften.

Tilmelding på mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Senest d. 25. maj 2021

Da vi vil bestille smørrebrød.

Ps. Husk at forslag skal være formanden i hænde senest d. . 22.maj.               (skal ske skriftligt, på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget / takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag: pt. ingen.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt:

Hilsen

BESTYRELSEN